تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت در نیر

ثبت شرکت در نیر

برای بررسی ثبت شرکت در نیر ابتدا به بررسی شهرستان نیر از جوانب گوناگون اقلیمی و اقتصادی می پردازیم. شهرستان نیر که یکی از شهرهای استان اردبیل است در ۳۰ کیلومتری شهر اردبیل و ۲۰  کیلومتری شهر سرعین و ۴۵ کیلومتری شهر سراب قرار دارد. اهمیت شهر نیر به دلیل وجود بزرگراهی است که پل ارتباطی بین اردبیل و نیر است. آب و هوای بسیار دلچسب این شهرستان و همچنین به علت قرار گرفتن منطقه زیبای بولاغلار در این شهر سبب تبدیل شدن این شهرستان به منطقه گردشگری و توریسم شده است.

قالب های ثبت شرکت در نیر

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت سهامی عام در نیر

شرکت سهامی عام شرکتی است بازرگانی حتی اگر موضوع فعالیت بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عام سرمایه شرکت به بخش های کوچ کتری به نام سهام تقسیم می شود و بخشی از این سرمایه نیز از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. عبارت شرکت سهامی عام باید قبل و یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله در همه اوراق مربوط به شرکت به طور خوانا و روشن نوشته شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام در نیر

 1. ارائه دو نسخه از طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
 2. ارائه دو نسخه از طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
 3. ارائه دو نسخه از طرح اعلامیه پذیره نویسی
 4. ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقل ۳۵% ازسرمایه شرکت
 5. فتوکپی مدارک هویتی موسسین شرکت
 6. ارائه مجوز اصولی از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

ثبت شرکت سهامی خاص در نیر

شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که تمام سرمایه آن به وسیله موسسان تامین شده و سرمایه در این شرکت به سهام تقسیم می شود. مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی خاص محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. در شرکت سهامی خاص حداقل اعضای سهامداران ۳ نفر است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در نیر

 1. دو برگ از اظهارمه تکمیل شده سهامی خاص و امضا آن به وسیله همه سهامداران شرکت
 2. دو جلد از اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا آن توسط سهامداران
 3. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان که توسط سهامداران و بازرسان شرکت امضا شده باشد.
 4. دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره که توسط مدیران منتخب امضا شده باشد.
 5. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده همه سهامداران و بازرسین
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه به حساب شرکت در حال تاسیس
 7. ارائه مجوز در صورت نیاز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نیر

شرکت با مسئولیت محدود میان دو و یا چند نفر جهت انجام فعالیت های تجاری تاسیس می شود. شرکا بدون تقسیم سرمایه به سهام تنها به میزان سرمایه خود در برابر دیون وقروض شرکت مسئول هستند. توجه شود که در نام شرکت قید عبارت “با مسئولیت محدود” الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نیر

 1. ارائه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود (دو برگ)
 2. ارائه شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود (دو برگ)
 3. ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان و هیات مدیره (دو نسخه)
 4. ارائه فتوکپی مدارک هویتی شرکا و مدیران شرکت
 5. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضا هیات مدیره

ثبت شرکت تضامنی در نیر

شرکت تضامنی نوعی از شرکت است که تحت نام مخصوص جهت انجام امور تجاری تاسیس می شود. در شرکت تضامنی اگر دارایی و سرمایه شرکت برای پرداخت قروض و دیون شرکت کافی نباشد در این صورت هر کدام از شرکا در قبال همه دیون و تعهدات شرکت مسئول خواهند بود. در نام شرکت تضامنی قید عبارت “تضامنی” به همراه لاقل اسم یکی از شرکا الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی در نیر

 1. ارائه دو برگ از تقاضانامه شرکت
 2. ارائه دو برگ از شرکت نامه شرکت
 3. ارائه دو نسخه اساسنامه شرکت
 4. ارائه فتوکپی کارت ملی و شناسنامه شرکا
 5. ارائه مجوز در صورت نیاز

 

ثبت شرکت نسبی در شهرستان نیر

شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین دو نفر و یا بیشتر تشکیل شده و مسئولیت شرکا نیز به میزان سرمایه آورده آن ها به شرکت است. در اسم شرکت عبارت “نسبی” و حداقل نام یکی از شرکا باید ذکر شود اگر نام تمام شرکا ذکر نشد باید از عبارتی مانند “و شرکا” و “و برادران” حتما استفاده شود.

مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت نسبی در نیر

 1. ارائه نسخه ای مصدق از شرکت نامه
 2. ارائه نسخه ای مصدق از اساسنامه در صورت وجود
 3. ارائه فتوکپی کارت ملی و شناسنامه شرکا
 4. ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ثبت شرکت مختلط سهامی در نیر

شرکت مختلط سهامی بین عده ای از شرکای سهامی و عده ای نیز شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی همان شرکایی هستند که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده است و مسئولیتشان نیز به میزان سهام آن ها است. اما سرمایه شریک ضامن به سهام تقسیم نشده و این شریک در قبال تمام قروض شرکت مسئول است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی در نیر

 1. ارائه یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 2. ارائه یک نسخه مصدق از اساسنامه
 3. ارائه اسامی مدیران شرکت
 4. ارائه نوشته ای با امضا مدیر شرکت مبنی بر تعهد پرداخت همه سرمایه و همچنین پرداخت واقعی حداقل ثلث سرمایه
 5. نوشته ای با امضا مدیر شرکت مبنی بر پرداخت همه سرمایه نقدی شرکای ضامن

 

آگاه ثبت، خدماتی ارزشمند…

درصورت رضایت از این مطلب، در بخش پایین امتیاز خود را وارد نمایید.

دیدگاه خود را بنویسید