اعتراض به ثبت برند

پرسش: من یک برند دارم که آن را ثبت نکرده ام. رقیب من در حال ثبت همان برند هست و آگهی تقاضای برند در روزنامه رسمی کشور هم چاپ شده است. آیا من میتوانم نسبت به ثبت این برند اعتراض کنم؟ (اعتراض به ثبت برند)

پاسخ: بله می توانید. آگهی تقاضای ثبت برند مهلت یک ماهه (۳۰ روزه) دارد و افرادی که نسبت به ثبت آن برند اعتراضی داشته باشند طی آن یک ماه بایستی حتما اظهارنامه اعتراض را به اداره نام و علائم تجاری ارسال کنند. در غیر اینصورت اعتراض بر آن برند وارد نیست. در این رابطه با مشاورین ما در ارتباط باشید.

آگاه ثبت

اعتراض به ثبت برند
به این مطلب امتیاز دهید