تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

گواهینامه IMS

ایزو IMS هویت و ریشه بین المللی ندارد و فقط برای ایران کارایی دارد. درصورتی که سازمان بتواند ساخت مستند سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت، گواهینامه ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت محیط زیست و نیز ایزو ۱۸۰۰۱ و یا نسخه جدید ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت بهداشت حرفه ای ایزو ۱۸۰۰۱ را مستقر و اجرا کند فقط گفته می شود شرکت از یک سیستم مدیریت متمرکز بهرمند است. اگر استاندارد ۹۰۰۱، استاندارد ۱۴۰۰۱، ایزو اوهساس ۱۸۰۰۱ دریافت شده باشد، استاندارد IMS برای کاربرد داخلی تیم صادر می شود.  به عبارتی هزینه اجرا و مستندسازی سه ایزو را پرداخت می کنید اما ۴ ایزو دریافت می کنید.

پس در مجموع گواهینامه  IMS صرفا یک اصطلاح است و پراهمیت ترین ارزش این گواهینامه دریافت سه ایزو مذکور است که خود سبب رشد چشم گیر بازدهی سازمان خواهد شد.

IMS  سامانه مدیریت یکپارچه مختصر شده عبارت Integrated Managment System  است.

واضح است اگر شرکتی تصمیم دارد به طور همزمان سیستم مدیریت یکپارچه را اجرا کند باید روی سیستم مدیریت سطح کیفی فعالیت کند، بعد از اینکه زمینه لازم آن فراهم شد و بستر موردنیاز دو گواهینامه استاندارد ۱۴۰۰۱ و ایزو ۱۸۰۰۱ را اجرا کند. گواهینامه IMS درحقیقت سیستم ارتباط میان اعضا برای دستیابی به هدف مشترک است، اعضا از قبیل مرجع منابع و پروسه هاست. سامانه مدیریت یکپارچه IMS افراد، امکانات و فرهنگ مثل استراتژی شغلی مستند و تجربیات قسمتی از سامانه می باشند. گواهینامه IMS باعث استقرار سیستمی می شود که همه اجزای شغلی از جمله سلامت و ایمنی، زیستگاه، پرسنل و امور مالی را که روی کیفیت متمرکزند و کلیه امور و مستنداتی که آن ها را شرح می دهند، برای رسیدن به هدف و مسئولیت یکپارچه، سیستماتیک و یکپارچه می سازد.

مزایای گواهینامه IMS

  • کم شدن میزان مستندات به علت اشتراکات میان سه گواهینامه ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱
  • کم شدن بازه زمانی طراحی، ساخت مستند، یکپارچه سازی
  • کم شدن هزینه ها
  • پرداختن به مسائل نظارت بر کیفیت، محیط زیست، امنیت و سلامت شغلی در آن واحد
  • کسب اعتبار برای جلب نظر نهادها و مراجع دولتی و خصوصی
  • دریافت امتیاز در مناقصه ها
  • بهبود و ارتقا انگیزه کارمندن تیم

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ضوابط و قوانین دریافت گواهینامه IMS، نحوه دریافت ایزو IMS، نحوه استعلام ایزو،مراحل دریافت و… با مشاوران باتجربه آگاه ثبت تماس بگیرید.

آگاه ثبت، خدماتی ارزشمند…

دیدگاه خود را بنویسید