تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

سری گواهینامه های ایزو DIN EN 14001 دارای مجموعه ای از گواهینامه های جهانی مرتبط با دستگاه های زیست محیطی است که در سال ۱۹۹۶ میلادی به واسطه کمیسیون فنی ۲۰۷ نهاد بین المللی ایزو ایجاد شده اند.

این دستگاه ها شامل قسمتی از الزامات نظارتی که همان مکانیسم سازمانی، منابع موردنیاز برای اجرا، برنامه ریزی و الگو برداری کردن از امور، توضیح وظایف، مشخص کردن شیوه ها و روش انجام امور در زمینه مراقبت از محیط زیست است، می باشد.

ایزو ۱۴۰۰۱ چیست؟

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ یا دستگاه مدیریت زیست محیطی از گواهینامه های پرطرفدار سازمان جهانی ایزو می باشد
که بعد از ایزو ۹۰۰۱
  در اغلب شرکت ها مستقر شده است.

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ سطح کیفی کالا و ارائه سرویس ها را از نظر هماهنگی با نیاز های محیط زیست تضمین و حفظ می کند.

 این گواهینامه که اموری را برای مراقبت از محیط زیست و پیشگیری از صدمه رساندن مواد آلوده کارخانه ها به محیط دارد،
می تواند در کلیه شرکت ها، چه تولیدی و چه خدماتی اخذ شده و رعایت گردد
.
درضمن این گواهینامه می تواند ضوابط و قوانین دولتی در زمینه محیط زیست را به خوبی پوشش دهد، زیرا الزامات این گواهینامه فراتر از ضوابط و قوانین ملی است.

 

با اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ سود برنده کیست؟

برای نهاد هایی که نظارت بر محیط زیست را به عنوان قسمتی از زیر بناهای فلسفه مدیریت شرکت خود برگزیده اند و طبق آن امور خود را در سطح گواهینامه های زیست محیطی در سطح بین المللی انجام می دهند، منافعی وجود دارد.

با دریافت ایزو ۱۴۰۰۱، دست آورده ها چیست؟ 

o        دقت نمودن به دیدگاه های زیست محیطی در سرویس رسانی، ارائه و کاهش میزان خطرات زیست محیطی در امور شرکت

o        ارتقا هرچه ببشتر امور شرکت در برابر محیط زیست و دقت نمودن به سطح کیفی زیست محیطی کالا ها و خدمات.

o        پیشرفت و مطمئن شدن از عملکرد شرکت در برابر ارباب رجوع و اجتماع با وضوح وظایف

o        صرفه جویی در هزینه و وقت با توجه به دید منسجم و پیش بینی کننده

o        رشد میزان رضایت در مکان و به وجود آوردن انگیزه در پرسنل

o        ارتقا تصویر و اعتبار سازمان در زمینه رقابت های داخلی و جهانی

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

هریک از گواهینامه های ایزو هر پنج سال مورد بررسی قرار می گیرند.
تا تشخیص داده شود آیا به منظور ارتقا یافتن و نیز حفظ سازگاری آن ها با جامعه هدف احتیاج به بازنویسی هست یا خیر.

ایزو ۱۴۰۰۱ بروزترین مسائل را پاسخ می دهد و با دیگر گواهینامه های سیستم مدیریت از تناسب بیشتری بهرمند است.

الزامات گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

۱-    تشخیص آلاینده ها و پیامد های آن

مثلا نشر در هوا، آزاد کردن در آب و بهرمندی از منابع طبیعی، مثال هایی از جوانب است.
اما بازتاب نشر در هوا منقرض شدن پرندگان است، بازتاب آزاد کردن در آب منقرض شدن آبزیان است.
بنابراین هر جنبه می تواند عارضه های بدی داشته باشد.
۲- اندازه گیری عوامل آلاینده مثل گازهای خروجی، پساب ها و…

۳-     تشخیص ضوابط و قوانین کشور و مقرر در صنایع و اثبات روش اجرای آن ها.

 

آخرین تغییرات در ایزو ۱۴۰۰۱

نسخه گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ در سال ۲۰۱۵ هم راستا با گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵  تغییر پیدا کرد و شرکت ها از آن سال به بعد ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵  را دریافت کردند.

 

·         رشد برتری نظارت بر محیط زیست در میان فرایند های برنامه ریزی راهبردی سازمان

·         تسلط بیشتر بر مبحث راهبری

·         رشد خلاقیت های کنشگرایانه در مراقبت از محیط زیست در مقابل آسیب ها، کاهش و نابودی مثل استفاده مداوم و بهینه از منابع و کم شدن دگرگونی های اقلیمی

·         ارتقا کارکرد زیست محیطی

·         بهرمندی از تفکر چرخه زندگی در حین لحاظ نمودن جوانب زیست محیطی

·         افزایش راهبرد ارتباطاتی

درضمن، استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ پیرو کننده از یک مکانیسم مشترک با قوانین و شرایط مشترک با چندین گواهینامه دیگر همچون گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می باشد.

توصیه می شود به منظور آشنایی بیشتر با شرایط گواهینامه ایزو۱۴۰۰۱ با مشاوران باتجربه آگاه ثبت در تماس باشید.

امور اخذ ایزو را به کارشناسان کار آزموده موسسه آگاه ثبت بسپارید. ۰۲۱۴۱۸۵۸

دیدگاه خود را بنویسید