مراحل ابطال کارت بازرگانی:

در صورتی که متقاضی ابطال کارت بازرگانی هستیم باید اصل کارت بازرگانی و یک تقاضانامه جهت ابطال تهیه کنیم و با مراجعه به واحد ثبت نام دفتر بازرگانی تقاضای خود را به مرحله اجرا برسانیم و در صورتی که موافقت اداره مرکزی وزارت بازرگانی ابلاغ شود کارت ابطال می گردد. سایر مدارک مورد نیاز طی تکمیل مراحل به شرح ذیل می باشد:
-عکس از روزنامه رسمی جهت اعلام برای انحلال شرکت
صورت جلسه مجمع عمومی و هیات مدیره-
-اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری
گواهی حساب دارایی آخرین سال مالیاتی-
کلیه شرایط برای اشخاص خارجی نیز مشابه می باشد.
اما در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی تنها درخواست شخص و اعلام آن در روزنامه کثیرالانتشار کافی می باشد و چنان چه کارت به سرقت رود مانند موارد مفقودی عمل خواهیم کرد با این تفاوت که گواهی از اداره آگهی نیز مورد نیاز است.

جهت اطلاعات بیشتر با مشاورین آگاه ثبت ۰۲۱۴۱۸۵۸ در ارتباط باشید.

مراحل ابطال کارت بازرگانی
به این مطلب امتیاز دهید