خرید و فروش رتبه پیمانکاری

خرید شرکت های رتبه ۵ تا ۱ پیمانکاری

خرید شرکت های رتبه ۳ تا ۱ مشاور

فروش و واگذاری شرکت های رتبه دار پیمانکار و مشاور

رتبه ۵ آماده راه – رتبه ۵ آماده ساختمان – رتبه ۵ آماده تاسیسات – رتبه ۵ آماده نیرو – رتبه ۵ آماده ساجات کارتکس روی سایت

قیمت شرکت رتبه ۵ تک شاخه با مسئولیت محدود حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

قیمت شرکت رتبه ۵ تک شاخه سهامی خاص حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

قیمت شرکت رتبه ۴ با مسئولیت محدود حدود ۵۰ تا ۶۵ میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

قیمت شرکت رتبه ۴ سهامی خاص حدود ۶۰ تا۹۰ میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

جهت استعلام قیمت رتبه های ۳ و ۲ و ۱ با موسسه تماس حاصل فرمایید.

برای خرید شرکت های رتبه دار با موسسه آگاه ثبت به شماره ۰۲۱۴۱۸۵۸ تماس بگیرید.

تیم تخصصی رتبه آگاه ثبت بهترین مشاوره و قیمت ها را به شما خواهند داد.

خرید و فروش رتبه پیمانکاری
به این مطلب امتیاز دهید