خرید و فروش رتبه پیمانکاری

خرید شرکت های رتبه 5 تا 1 پیمانکاری

خرید شرکت های رتبه 3 تا 1 مشاور

فروش و واگذاری شرکت های رتبه دار پیمانکار و مشاور

رتبه 5 آماده راه – رتبه 5 آماده ساختمان – رتبه 5 آماده تاسیسات – رتبه 5 آماده نیرو – رتبه 5 آماده ساجات کارتکس روی سایت

قیمت شرکت رتبه 5 تک شاخه با مسئولیت محدود حدود 20 تا 30 میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

قیمت شرکت رتبه 5 تک شاخه سهامی خاص حدود 30 تا 50 میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

قیمت شرکت رتبه 4 با مسئولیت محدود حدود 50 تا 65 میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

قیمت شرکت رتبه 4 سهامی خاص حدود 60 تا90 میلیون تومان(باتوجه به کارکرد و سال ثبت)

جهت استعلام قیمت رتبه های 3 و 2 و 1 با موسسه تماس حاصل فرمایید.

برای خرید شرکت های رتبه دار با موسسه آگاه ثبت به شماره 02141858 تماس بگیرید.

تیم تخصصی رتبه آگاه ثبت بهترین مشاوره و قیمت ها را به شما خواهند داد.