تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

نه روش ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان ، تیتری وسوسه برانگیز;  احتمالا شما هم این جمله را شنیده اید که می گویند هر ارزانی بی علت نیست;  هزینه ثبت شرکت نسبت به آنچه تصور می کنید زیاد نیست;  شما با یک هزینه کم می توانید شرکت خود را ثبت کنید;  اما آیا میدانستید به صورت رایگان نیز میتوانید شرکت خود را ثبت کنید؟ کارشناسان ما در آگاه ثبت یک راهنمای ۹ مرحله ای را برای شما آماده کرده اند;  با ما همراه باشید در ۹ روش ثبت شرکت رایگان;  (نکته: در ابتدا لازم است که به سامانه ثبت شرکت مراجعه کنید; )

ثبت شرکت رایگان ، ثبت شرکت

نحوه ثبت نام در سایت

در صفحه اول باید نام و اطلاعات متقاضی مشخص شود. برای این که شرکت خود را به صورت رایگان به ثبت می رسانید باید سمت متقاضی را اصیل انتخاب کنید. برای نام امضا کننده دفتر، نام شخصی حقیقی را می نویسیم;  این شخص کسی است که برای پیگیری امور اداری به اداره ثبت مراجعه می کند;  اگر شرکت شما از نوع سهامی خاص است بهتر است این فرد از سهامداران باشد;  اگر شرکت مسئولیت محدود است از بین شرکا انتخاب کنید;  قسمت توکیل امضا کننده را بهتر است حق توکیل به غیر انتخاب کنیم;   در این حالت در صورت مشکل میتوانیم وکیل بگیریم یا حق وکالت را به شخص دیگری بدهیم;

انتخاب نام شرکت

شما باید پنج نام سه سیلابه (سه کلمه ای) به جز کلمه شرکت انتخاب کنید.

موضوع و حیطه کاری شرکت

موضوع شرکت را با توجه به این که موضوع مجوز می خواهد یا نه مشخص می کنیم;  برای مدت فعالیت شرکت نیز اگر شرکت با مسئولیت محدود است مدت نامحدود و برای سهامی خاص دو سال را انتخاب کنید;  آدرس محل فعالیت خود را به همراه کد پستی آن پر کنید.

انتخاب نوع سرمایه و سمت اشخاص

برای قسمت انتخاب نوع سرمایه نیز کار دشواری در پیش ندارید;  فقط کافی است که بدانید در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود بود سرمایه نقدی را انتخاب کنید;  (ارزش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل صد هزار تومان باشد; ) برای شرکت سهامی خاص نیز بهتر است از ۱۰۰ سهم هزار تومانی استفاده کنید; پس وارد شدن به قسمت اشخاص برای وارد کردن سمت هر شخص با توجه به نوع شرکت اقدام کنید;  اگر شرکت سهامی خاص باشد با توجه به این که در قانون مدت هیئت مدیره ۲سال در نظر گرفته شده است مدت آن را محدود انتخاب کرده و تاریخ شروع را دو سال از تاریخ تنظیم اوراق در نظر می گیریم;  نام فردی را که جهت انجام امور کاری ثبت به عنوان نماینده اعضا انتخاب می شود را به عنوان وکیل انتخاب می کنیم;  درصورتیکه وکیل دارای پروانه وکالت معتبر دارید، نام و شماره وکالت ایشان را درج نمایید; در قسمت شعبه، در صورتی که برای شرکت شعبه ای انتخاب شده باشد آن را وارد می کنیم;  در غیر این صورت این قسمت را خالی گذاشته و وارد قسمت بعد می شویم;

ثبت شرکت رایگان !

پس از پر کردن متن صورتجلسات و اساسنامه پر کردن فرم منتظر تایید نام از طرف سیستم می شوید .که حدودا یک الی سه روز کاری بطول می انجامد. در صورد تایید نام (منظور تایید نام و آدرس و کل اطلاعات می باشد) پرونده را طبق روال اداره ثبت شرکت ها در پاکت مخصوص پست کرده تا بعد از تایید کارشناسان، با در دست داشتن پیش نویس آگهی به اداره کل ثبت شرکتها جهت اخذ پرونده مراجعه کنید.

درصورتیکه وقت کافی جهت انجام امور ثبت شرکت رایگان را ندارید، کافیست این کار را به ما بسپارید.

دیدگاه خود را بنویسید