تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت در کوهرنگ

ثبت شرکت در کوهرنگ

ثبت شرکت در کوهرنگ به علت توریستی بودن این شهرستان و همچنین داشتن رونق کسب و کار حائز اهمیت است. شهرستان کوهرنگ به مرکزیت شهر چلگرد در استان چهارمحال بختیاری واقع شده است که به دلیل دارا بودن جاذبه های طبیعی و چشمه های جوشان فراوان، سالیانه توریست ها و گردشگر های زیادی را از سراسر ایران و جهان به خود جذب می کند. کوهرنگ از شهرستان های توریستی، سیاحتی، عشایری و ورزشی استان چهارمحال بختیاری است. از صنایع دستی این شهرستان می توان به قالی و قالیچه های دست باف بختیاری، چوغا بافی، وریس بافی، خورجین بافی، بافت سیاه چادر اشاره کرد.

ثبت شرکت در کوهرنگ

مزایای ثبت شرکت در کوهرنگ

 • امکان اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
 • اجازه ورود در مناقصات و مزایدات
 • رسمیت بخشیدن به کار و تجارت خود و همچنین حمایت قانون
 • جلب اعتماد مشتریان و سایر شرکت ها
 • امکان دریافت مجوز ها
 • برخورداری از امتیازاتی مانند اخذ وام و تسهیلات دیگر مربوط به یک شرکت به ثبت رسیده
 • امکان انجام تبلیغات به صورت گسترده

انواع ثبت شرکت در کوهرنگ

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کوهرنگ

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در این نوع شرکت هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام تقسیم شود، فقط به میزان سرمایه آورده خود به شرکت در قبال قروض و دیون شرکت مسئولیت برعهده دارند. لازم به ذکر است که در شرکت با مسئولیت محدود به دلیل تقسیم نشدن سرمایه به سهام، سهم الشرکه نمی تواند به صورت آزادانه انتقال پیدا کند. در این نوع شرکت انتخاب بازرس اختیاری است. سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کوهرنگ

 • دو برگ از شرکتنامه تکمیل شده و امضا آن توسط همه سهامداران
 • دو جلد از اساسنامه تکمیل شده و امضا تمامی صفحات آن توسط همه شرکا
 • دو برگ از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود که به امضا شرکا رسیده باشد.
 • ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت و امضا آن توسط همه شرکا
 • ارائه دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره و امضا آن توسط کلیه اعضا
 • ارائه کپی برابر اصل مدارک هویتی شرکا
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه شرکا و مدیران شرکت
 • ارائه تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان اگر سهامداران و اعضا هیات مدیره از اشخاص حقوقی باشند.
 • ارائه اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که وکیل امور مربوط به ثبت را انجام می دهد.

 

ثبت شرکت سهامی خاص در کوهرنگ

به شرکتی سهامی خاص می گویند که بین حداقل ۳ نفر اعضا جهت انجام امور تجاری تشکیل می شود. در شرکت سهامی خاص تمامی سرمایه شرکت در ابتدای تاسیس شرکت توسط موسسان تامین می شود که سرمایه به بخش هایی به نام سهام تقسیم شده و هر یک از سهامداران به میزان سهامشان در شرکت در برابر پرداخت قروض و دیون شرکت مسئولیت بر عهده دارند. حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت باید در حساب شرکت در حال تاسیس سپرده گذاری شود که این مبلغ در ابتدا غیرقابل برداشت است. سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است. انتخاب دو بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است، بازرسین شرکت نباید هیچگونه نسبت فامیلی اعم از سببی یا نسبی با مدیر عامل و اعضا هیات مدیره داشته باشند.

 

مدارک مور نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کوهرنگ

 • ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص که به امضا سهامداران رسیده باشد.
 • تکمیل دو نسخه از اظهارنامه شرکت که سهامداران آن را امضا کرده باشند.
 • دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده اعضا هیات مدیره، سهامداران و بازرسین شرکت
 • ارائه کپی برابر اصل شده پاسپورت در صورتی که در شرکت سهامدار خارجی وجود داشته باشد.
 • ارائه اقرارنامه ای از سوی اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر عدم هیچگونه محدودیت جهت قبول سمت مدیریت و عضویت در هیات مدیره
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه سهامداران، بازرسین و مدیران شرکت
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس
 • ارائه کپی برابر اصل وکالتنامه
 • ارائه اصل قیم نامه و یا کپی برابر اصل آن

  

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص در کوهرنگ

 • تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر است در صورتی که در شرکت سهامی خاص حداقل اعضای سهامداران باید ۳ نفر باشد.
 • در شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه اولیه فقط در اساسنامه شرکت قید می شود در حالی که در شرکت سهامی خاص سهامداران باید حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت را در حساب شرکت در حال تاسیس سپرده گذاری کنند.
 • در شرکت با مسئولیت محدود تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به وسیله شرکا صورت می گیرد و شرکا در این خصوص مسئول می باشند اما در شرکت سهامی خاص، تقویم آورده غیر نقدی بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری است.
 • در شرکت سهامی خاص حق رای به تعداد سهام سهامداران بستگی دارد اما در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه شرکا است.
 • در شرکت با مسئولیت محدود تشکیل مجامع عمومی شرایط مشکلی دارد اما در شرکت سهامی خاص شرایط ساده تری در نظر گرفته شده است.
 • در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب مدیران از بین شرکا و یا خارج از آن صورت می گیرد اما در شرکت سهامی خاص مدیران شرکت باید دارای حداقل یک سهم در شرکت باشند.

آگاه ثبت، خدماتی ارزشمند…

درصورت رضایت از این مطلب، در بخش پایین امتیاز خود را وارد نمایید.

دیدگاه خود را بنویسید