تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت در چمخاله

ثبت شرکت در چمخاله

جهت آشنایی با امور ثبت شرکت در چمخاله، باید گفت که شهر چمخاله یکی از شهر های استان گیلان است، این شهر در مرکز شهرستان لنگرود واقع شده است،جمعیت این شهر بالغ بر هشت هزار نفر بوده و همواره با رشد جمعیت مواجه است، که این امر می تواند دلیلی مبنی بر رشد و پیشرفت این شهر باشد.

در کشور ما ایران، در طی سال های اخیر با پیشرفت و رشد چشمگیری از تمامی جهات، چه علمی، چه کشوری برخوردار شده است، ترقی هایی که کشور ما شاهد بوده است می تواند دلیلی بر جنبش و حرکت ملت به سوی پیشرفت و آینده ای روشن باشد، تجارت یکی از زمینه هایی است که می توان در آن رشد اجتماعی و رشد اقتصادی کرد؛ چه بهتر که این رشد و پیشرفت در قالب تاسیس و راه اندازی شرکت یا سازمانی قانونی باشد.

در این جا به دو نوع رشد اشاره کردیم، که دلیلش را بیان خواهیم کرد، ما با ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد رسمی، خودمان را از عنوان یک شخصیت حقیقی در جامعه خارج کرده و به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته می شویم، بدین معنی که با دارا بودن شرکت، ما در جامعه اعتبار و ارزش حقوقی و قانونی خواهیم داشت، از نظر رشد اقتصادی نیز، آن گونه که مشخص است؛ ما از طریق شرکتی که داریم به سود و منفعت بیشتر از پیش دست خواهیم یافت.

پس می توان، به ثبت شرکت در کشورمان ایران، و ثبت شرکت در چمخاله بها داد و یکی از گزینه های پیشرفت دانست، زیرا شهر چمخاله یکی از شهر هایی است که با رشد جمعیت رو به بالایی که دارد، میتواند یکی از مراجع ترقی و پیشرفت باشد.

انواع شرکت هایی که می توانیم در شهر چمخاله به ثبت دولتی برسانیم

چنان چه فعالیت شما، فعالیتی حقوقی، هنری، فرهنگی و آموزشی و …. است، باید به سراغ شرکت غیر تجاری رفته و با جمع آوری مدارک مورد نیاز و اخذ مجوز از اداره مربوط به نوع فعالیت تان، شرکت تان را به صورت رسمی ثبت کنید.

بهتر است ابتدا به شرح نوع شرکت هایی که می توانیم در شهر چمخاله ثبت کنیم بپردازیم:

  • شرکت های با مسئولیت محدود
  • شرکت های سهامی خاص
  • شرکت های سهامی عام
  • شرکت های نسبی
  • شرکت های تعاونی
  • شرکت های مختلط سهامی
  • شرکت های مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

این نوع شرکت افراد سرمایه های اولیه خود را وراد شرکت کرده و بنا بر سرمایه ای که دارند، در سود و منفعت حاصل از فعالیت های شرکت، شریک می شوند. در این نوع شرکت ها افراد در سود و زیان شرکت شریک می شوند و در برابر بدهی هایی که ممکن است بر اثر ورشکستگی شرکت ایجاد شود، مسئول  می باشند.

ثبت شرکت سهامی عام:

در این نوع شرکت ها، سرمایه افراد به صورت سهام بوده، و اوراق بهادار به آن ها تعلق می گیرد، که این اوراق در تالار بورس به مبادله می رسند، اعضای این شرکت می تواند عموم مردم باشد.

ثبت شرکت تعاونی:

اگر شما به عنوان یک شخص، در زمینه ای فعالیت دارید که زیر نظر وزارت تعاون می باشد؛ یعنی فعالیت شما یک فعالیت تعاونی است، باید شرکت تعاونی ثبت کنید. شرکت تعاونی، شرکتی است که تعداد شریک ها زیاد است اما تعداد سهم هریک از شرکت یکسان و به یک اندازه می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص:

در ثبت شرکت سهامی خاص باید ابتدا با مفهموم آن آشنا شویم، شرکت سهامی خاص، شرکتی است که در آن سرمایه شریک ها، که افرادی خاص هستند، به شکل سهام و اوراق بهادار در آمده، و به مبادله می رسند.

مراحل ثبت شرکت در چمخاله

 برای ثبت انواع شرکت، طی چندین مرحله لازم است:

مرحله ی اول: تعداد سهام داران و میزان سهام هر یک از آن ها را مشخص کنید.
انجام این مرحله، در طی  تشکیل جلسه ای صورت گرفته و گفته ها به شکل نوشته به روی کاغذ آمده
و به تایید و امضای همه ی سهام داران می رسد؛
تا در ادامه کار شک و شبهه ای در میزان سود و منفعت حاصل نداشته باشند.

مرحله ی دوم: در این مرحله شما باید ۵ نام را انتخاب کنید؛ این نام ها باید نام خاص باشند،
بدین معنی که  می توان از نام های اشخاص، حیوان و ….. استفاده کرد.

مرحله سوم: موضوع فعالیت شرکت را باید مشخص کرده و با شریک های سهامی، به توافق برسید،
اگر موضوع فعالیت شما نیاز به مجوز داشت، مجوز را از مرجع مربوطه اخذ کنید.

مرحله چهارم: نشانی شرکت و دفتر مرکزی شرکت و کد پستی آن را مشخص کنید.

مرحله پنجم: در این مرحله لازم است که مدیران، بازرس ها، و دارندگان حق امضا را مشخص کنید.
هیات مدیره حداقل باید ۲ نفر باشد.
یعنی بیشتر هم می تواند باشد، که در نوع شرکت های سهامی، هیات مدیره، باید از بین افراد سهامدار باشد،
مدیر اصلی یا مدیر عامل، باید از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود،
بازرس ها نمی توانند از بین افراد فامیل هیات مدیره باشند،
چنان چه در شهر های دیگر نیز شرکتی شعبه داشته باشید، باید برای آن نیز مدیر عامل انتخاب کنید.

مرحله ششم: مدیر ها بازرس ها باید به پلیس +۱۰ مراجعه کرده و گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، برای اعضای شرکت های غیر تجاری نیاز نیست.

مرحله هفتم: تمامی مدارک کلیه اعضای سهامداران، باید توسط مراجع قانونی و حقوقی کپی برابر اصل شوند.

برآورد هزینه های ثبت شرکت در چمخاله

هزینه های ثبت شرکت ممکن است بنا بر نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید متفاوت باشد؛ اما باید همواره توجه داشت که اعتبار و ارزشی که ثبت شرکت از لحاظ اجتماعی، حقوقی و اقتصادی دارد؛ در مقابل هزینه های اولیه ثبت شرکت در چمخاله، بسیار کم و اندک است، هزینه های حاصل می تواند شامل هزینه جمع آوری مدارک مورد نیاز، فراهم آوردن مکانی برای دفتر مرکزی شرکت و در نهایت به ثبت آگهی در روزنامه های معتبر ختم می شود، که موجب شناخته شدن شرکت به شکل قانونی و رسمی در جامعه است.

زمان ثبت شرکت در شهر چمخاله

 منظور از زمان ثبت شرکت، زمانی است که دولت به درخواست شما پاسخ خواهد داد، نه زمانی که شما به انجام امور اداری و قانونی می پردازید، که این زمان مربوط به سرعت و پی گیری های افراد دارد، جدا از رمان های صرف شده برای انجام امور اداری، زمان پاسخ دهی دولت به درخواست شما ما بین ۲۵ تا ۳۰ روز متغییر است.

دیدگاه خود را بنویسید