تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت در لردگان

ثبت شرکت در لردگان

در این مقاله قصد داریم ثبت شرکت در لردگان را که با جمعیتی بیش از ۱۹۴۰۰۰ نفر و همچنین با مساحت ۸۹۳۴۲۰ دومین شهرستان از نظر مساحتی و جمعیتی استان چهارمحال بختیاری است را بررسی کنیم. شهرستان لردگان که در جنوب استان چهارمحال بختیاری قرار دارد جزو مهم ترین منطقه کشاورزی استان محسوب می شود. همچنین قرار گرفتن لردگان در سر شاخه های کارون و داشتن شرایط اقلیمی ویژه، آب فراوان، اراضی مستعد و… باعث توسعه باغبانی، ایجاد کسب و کارهای گوناگون در این منطقه شده است. لازم به ذکر است که طبق آمارگیری ها، جمعیت این شهرستان بسیار جوان است و داشتن نیروی جوان در هر منطقه یقینا موفقیت بیشتری نسبت به دیگر جوامع از لحاظ ایجاد کسب و کار و شغل به همراه دارد.

ثبت شرکت در لردگان

ثبت شرکت در لردگان

انواع ثبت شرکت در لردگان:

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت تعاونی

ثبت شرکت سهامی عام در لردگان

به نوعی از شرکت، سهامی عام گفته می شود که تحت عنوان شرکت بازرگانی ایجاد می شود در حالیکه می تواند موضوع فعالیت شرکت نیز بازرگانی نباشد. در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم می شود و بخشی از سرمایه نیز به وسیله فروش سهام به مردم تامین می شود. تعداد سهامداران نباید از ۳ نفر کمتر بوده و انتخاب بازرسین نیز در این شرکت اجباری است در نتیجه حداقل اعضا جهت تشکیل یک شرکت سهامی عام ۵ نفر است. مسئولیت هر یک از سهامداران نیز تنها محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. قبل و یا بعد از نام شرکت قید عبارت “شرکت سهامی عام” به صورت بدون فاصله با نام شرکت، در همه اوراق و اطلاعیه ها، آگهی های شرکت الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام در لردگان

 • ارائه اظهار نامه شرکت در دو نسخه
 • ارائه اساسنامه در دو نسخه
 • ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت در دو نسخه
 • ارائه صورت جلسه هیات مدیره در دو نسخه (تعداد مدیران حداقل ۵ نفر است)
 • ارائه آگهی دعوت موسسان در روزنامه تعیین شده
 • ارائه مدارک هویتی مدیران، برای اشخاص حقوقی نیز ارائه برگ نمایندگی نیاز است.
 • ارائه گواهی پرداخت ۳۵% از سرمایه شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص در لردگان

شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی است که تامین سرمایه آن منحصرا برعهده موسسان شرکت است. سرمایه در همان ابتدا به بخش ها و قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم می شود و مسئولیت هر کدام از سهامداران در شرکت با توجه به تعداد سهام آن ها تعیین می شود (سهام داران به میزان سرمایه خود مسئول قروض و دیون شرکت هستند). همچنین در هنگام تاسیس شرکت موسسان ملزم به پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس هستند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در لردگان

 • ارائه دو برگ از اظهار نامه شرکت سهامی خاص
 • ارائه دو جلد از اساسنامه شرکت سهامی خاص
 • ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت
 • ارائه تمامی مدارک هویتی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در شرف تاسیس
 • ارائه مجوز در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد.
 • ارائه قیم نامه در صورتی که سهامدار زیر ۱۸ سال در شرکت باشد.
 • ارائه وکالتنامه در صورتی که انجام امور مربوط به ثبت توسط وکیل انجام شود.
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.
 • ارائه تعهد نامه کلیه اعضا هیات مدیره مبنی بر کارمند رسمی دولت نبودن و همچنین ارائه تعهد نامه از سوی مدیر عامل به این شرح که در شرکت دیگری دارای سمت مدیریت عامل نیست.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در لردگان

شرکت با مسئولیت محدود را برای انجام امور تجاری بین حداقل دو نفر و یا بیشتر تشکیل می دهند. در چنین شرکتی بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود هر یک از شرکا تنها به میزان سرمایه آورده خود به شرکت در برابر تعهدات و قروض و دیون شرکت مسئولیت بر عهده دارند. توجه شود که در نام شرکت حتما باید عبارت “با مسئولیت محدود” ذکر شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در لردگان

 • ارائه دو برگ از تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه دو برگ از شرکت نامه
 • ارائه دو نسخه از اساسنامه
 • ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان و هایت مدیره
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه شرکا و مدیران
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه همه شرکا

ثبت شرکت تضامنی در لردگان

شرکت های تضامنی نوعی از شرکت هستند که تحت نام مخصوصی برای انجام امور تجاری با حداقل ۲ نفر اعضا و بیشتر تشکیل می شوند. در شرکت های تضامنی بر خلاف ۳ نوع شرکتی که در بالا ذکر شد اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض و دیون شرکت کافی نباشد هر کدام از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند اما اگر قراری بین شرکا بر خلاف این اصل ترتیب داده شده باشد در برابر شخص ثالث شرکا طبق قرار عمل خواهند کرد. در شرکت تضامنی حتما باید عبارت “شرکت تضامنی ” درج شود و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی در لردگان

 • ارائه دو برگ از تقاضانامه شرکت تضامنی
 • ارائه دو برگ از شرکت نامه
 • ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه شرکا
 • ارائه مجوز در صورت نیاز

آگاه ثبت، خدماتی ارزشمند…

درصورت رضایت از این مطلب، در بخش پایین امتیاز خود را وارد نمایید.

دیدگاه خود را بنویسید