تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت در سامان

ثبت شرکت در سامان

ثبت شرکت در سامان می تواند زمینه مناسبی برای پیشرفت شما در کسب و کار شود زیرا با قرار گیری در حاشیه زاینده رود دارای شرایط مناسبی برای کشاورزی، باغداری و مهم تر از همه جذب گردشگر به این شهر است. شهرستان سامان که یکی از شهرستان های استان چهارمحال بختیاری است در فاصله ۲۲ کیلومتری و در شمال شرقی شهرکرد قرار دارد. لازم به ذکر است این شهرستان به دلیل دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی برای تولید محصول هایی مانند بادام و گردو بسیار مناسب است به همین دلیل است که شهرستان سامان به قطب مهم تولید بادام و گردو در کشور تبدیل شده است.

ثبت شرکت در سامان

انواع ثبت شرکت در سامان

 • شرکت سهامی (عام، خاص)
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت تعاونی

 

ثبت شرکت سهامی عام در سامان

شرکت سهامی عام شرکتی بازرگانی است حتی اگر در آن امور بازرگانی انجام نشود. در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام نباید کمتر از ۵ نفر باشد. مسئولیت هر کدام از سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها در شرکت است. قید عبارت “شرکت سهامی عام” پیش از نام شرکت و یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در سامان

 1. ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت سهامی عام
 2. ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی عام
 3. ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% از سرمایه به حساب شرکت در حال تاسیس
 4. ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان
 5. ارائه دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره
 6. ارائه فتوکپی شناسنامه مدیران
 7. ارائه آگهی دعوت مجمع موسسان در روزنامه تعیین شده

ثبت شرکت سهامی خاص در سامان

شرکت سهامی خاص نوعی دیگر از شرکت های سهامی است که جهت امور بازرگانی تاسیس می شود. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص توسط موسسان شرکت تامین می شود که این سرمایه به بخش های کوچکی به نام سهام تقسیم می شود و سهامداران هر یک به میزان سهام خود در برابر مسئولیت ها و تعهدات شرکت مسئول هستند. درج عبارت ” شرکت سهامی خاص” قبل و یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با نام شرکت به صورت خوانا الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در سامان

 1. ارائه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 2. ارائه دو جلد از اساسنامه شرکت سهامی خاص
 3. ارائه دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره
 4. فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه همه سهامداران و بازرسین
 5. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت به حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس
 6. ارائه مجوز در صورت نیاز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامان

شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل می شود. در این نوع شرکت سرمایه شرکت به سهام تقسیم نمی شود بلکه به صورت سهم الشرکه است و هر یک از شرکا تنها به میزان سرمایه خود در قبال قروض و تعهدات شرکت مسئولیت بر عهده خواهند داشت. درج عبارت “با مسئولیت محدود” در نام شرکت الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامان

 1. ارائه دو برگ از تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
 2. ارائه دو برگ از شرکت نامه
 3. ارائه دو نسخه از اساسنامه
 4. ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان و هیات مدیره
 5. ارائه فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران

ثبت شرکت تضامنی در سامان

این نوع شرکت تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. شرایط شرکت تضامنی به این صورت است که اگر تادیه ی تمام قروض کافی نباشد در این صورت هر یک از شرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض را برعهده خواهند داشت مگر اینکه ما بین شرکا قراری خلاف این قانون گذاشته شده باشد که در آن صورت در مقابل اشخاص ثالث طبق آن شروط عمل می شود. در نام شرکت نیز باید عبارت “شرکت تضامنی” به همراه حداقل یکی از اسم شرکا نوشته شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی در سامان

 1. ارائه دو برگ از تقاضا نامه
 2. ارائه دو برگ از شرکت نامه
 3. ارائه دو نسخه از اساسنامه
 4. ارائه فتوکپی شناسنامه شرکا
 5. ارائه مجوز در صورت نیاز

 

ثبت شرکت نسبی در سامان

این نوع شرکت تحت نام مخصوصی بین دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل می شود. مسئولیت هر کدام از شرکا نیز به میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. در کنار نام شرکت درج عبارت “شرکت نسبی” و حداقل نام یکی از شرکا و یا نوشتن عبارتی مانند “و شرکا” و “و برادران” الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت نسبی در سامان

 1. ارائه یک نسخه مصدق از شرکتنامه
 2. ارائه نسخه مصدق از اساسنامه شرکت در صورت وجود

ثبت شرکت تعاونی در سامان

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شود که اعضا حداقل ۵۱% از سرمایه شرکت را در اختیار شرکت تعاونی قرار می دهند و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها، بانک ها، شهرداری ها و… از طریق راه هایی چون دادن تسهیلات و وام بدون بهره، مضاربه، مزارعه، مساقات و… در جهت تامین و یا افزایش سرمایه شرکت تعاونی، بدون عضویت در آن کمک نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی در سامان

 1. ارائه ۴ نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس، اولین مجمع عمومی عادی، اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب وبازرسان و مدیر عامل شرکت
 2. ارائه ۴ نسخه از اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 3. ارائه ۴ نسخه از درخواست کتبی ثبت
 4. ارائه ۴ نسخه از طرح پیشنهادی و ارائه مجوز تعاون
 5. ارائه رسید پرداخت ۵۱% از سرمایه شرکت
 6. ارائه ۴ نسخه از مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 7. ارائه ۴ نسخه از موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
 8. ارائه مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

درصورت رضایت از این مطلب، در بخش پایین امتیاز خود را وارد نمایید.

دیدگاه خود را بنویسید