ثبت شرکت حسابداری مالی

چگونه ثبت شرکت حسابداری مالی انجام می شود؟

برای ثبت شرکت/موسسه حسابداری مالی فقط یک شرط وجود دارد: یک نفر که لیسانس حسابداری داشته باشد بایستی عضو هیئت مدیره باشد. اگر بخواهید موسسه تاسیس کنید که خیلی راحت تر است و نیازی به اخذ گواهی عدم سوپیشینه ندارد (حدود ۱۰ روز کار زودتر آماده می شود) ولی یه محدودیت بزرگ دارید که نمی توانید کار تجاری انجام دهید یعنی نمیتوانید نرم افزار خرید و فروش کنید. ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کنید کار تجاری هم میشود انجام داد. فقط برای حسابرسی است که اداره ثبت باید شرکت شما را ثبت کند و یه مهلت ۶ماهه میدهد تا مجوز را اخذ و ارائه نمائید. برای مجوز جامعه هم باید ۳سال سابقه بیمه در موسسه حسابرسی داشته باشید و بعد مجاز بشوید برای ازمون و در صورت قبولی در ازمون باید ۳سال دیگر هم بیمه از حسابرسی داشته باشید و در نهایت اجازه و مهر و کد میدهند.

آگاه ثبت متخصص در ثبت شرکت/موسسه حسابداری مالی

چگونه یک موسسه-شرکت حسابداری مالی به ثبت برسانیم؟
به این مطلب امتیاز دهید