تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت برند کلید سازی

ثبت برند کلید سازی

هر فردی که محصولی به بازار ارائه می کند یا خدماتی ارائه می دهد می تواند برند مخصوصی برای کسب و کار خود اختیار کند برای مثال ثبت برند کلید سازی. برند مربوطه باید براساس مقررات در سازمان ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات ثبت شود تا حق استفاده از برند فقط برای کسی قانونی است که علامت خود را ثبت کرده باشد.

ثبت برند کلید سازی

مراحل ثبت برند کلید سازی

داوطلبان باید برای ثبت اظهارنامه ی برند به سایت http://iripo.ssaa.ir که برای ثبت علائم تجاری لحاظ شده، مراجعه کنند و نیازی به مراجعه حضوری در سازمان ثبت علائم تجاری به منظور ثبت برند نیست.

پاسخ اداره را فقط به وسیله بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده می توان بررسی کرد.

برای ثبت برند نیاز است که همه ی مدارک موردنیاز قانونی آماده باشد و با رعایت کامل قوانین، فرایند قانونی ثبت آن انجام شده باشد.

 

مدارک ثبت برند کلید سازی ( شخص حقیقی)

  • کپی مدارک شناسایی
  • یک نسخه از کارت بازرگانی(در صورت استفاده از حروف لاتین در برند)
  • یک نسخه از جواز فعالیت

 

مدارک ثبت برند کلید سازی ( شخص حقوقی)

  • کپی مدارک شناسایی مدیرعامل
  • یک نسخه از روزنامه ی  ثبت و آخرین تغییرات شرکت (تاریخ آخرین تغییرات نباید به بیش از دو سال قبل برگردد)
  • یک نسخه از جواز فعالیت
  • یک نسخه از کارت بازرگانی (در صورت استفاده از حروف لاتین در برند)

بعد از انجام کلیه مراحل ثبت برند کلید سازی، کد رهگیری می گیرید.

در صورتی که کارشناس مدارک را تایید کرد، دو نسخه قرارداد برای شما می فرستد. شما بعد از امضا کردن هر دونسخه، یکی از آن ها را به پیوست مدارک برابر اصل شده و فیش واریزی به نشانی مرکز ارسال نموده و بعد از دریافت مدارک مراحل ثبت انجام خواهد شد.

هزینه ثبت برند کلید سازی

براساس قانون اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و لیست محصولات یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آن ها تقاضا شده باید طبق دسته بندی قابل اجرا یا طبقه بندی جهانی باشد و به اداره ی مالکیت صنعتی ارائه شود. متقاضی باید هزینه های ثبت برند را پرداخت کند و کلیه هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفا از طریق سامانه قابل پرداخت می باشد. بنابراین امکان ثبت تقاضا هایی که هزینه ی آن ها در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد.

برند ثبت شده چقدر اعتبار دارد؟

برند ثبت شده تا ده سال بعد از تاریخ ارائه اظهارنامه ی ثبت آن، معتبر است. این مدت با تقاضای مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی معین قابل تمدید می باشد. یک بازه زمانی ارفاقی ۶ ماهه که از پایان دوره آغاز می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه ی تاخیر لحاظ می شود.

چه افرادی می توانند برای ثبت برند اعتراض کنند

افرادی که یک برند ثبت شده را علامت تجارتی خود می دانند.

افرادی که آن علامت ثبت شده با برند آن ها به حدی شباهت دارد که مصرف کنندگان معمولی را به اشتباه می اندازد. در هر یک از دو حالت بالا درصورتی که معترض فردی باشد که برند قبلاَ به نام او ثبت نشده است باید در هنگام اعتراض برای خود براساس مقررات، تقاضای ثبت کند، حق الثبت و کلیه مخارج مربوط به آن پرداخت کند.در مورد افرادی که شرکت آن ها خارج از ایران قرار دارد، امتیاز اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی ۴ است. از این رو اعتراض به ثبت شاید پیش از ثبت به عمل آید و یا پس از ثبت آن.

اعتراض پیش از ثبت برند :

اعتراض پیش از ثبت برند باید در ظرف یک ماه از تاریخ چاپ آگهی درخواست ثبت علامت انجام شود.

معترض باید نام و شغل و اقامتگاه خود و دلایل و مدارک خود را توضیح داده و ضمیمه نماید.

سازمان ثبت وظیفه دارد طی ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

اگر معترض طی دوماه از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت، اعتراض خود را پیگیری نکند برند تقاضا شده به اسم متقاضی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض پس از ثبت برند :

از آنجایی که احتمال دارد افراد ذی نفع متوجه آگهی درخواست ثبت نشوند یا آنکه پس از ثبت برند روش استفاده از آن طوری باشد که مصرف کنندگان معمولی را به اشتباه اندازد، براساس ماده ی ۲۲ مقررات ثبت علائم و اختراعات، افراد ذی نفع می توانند طی ۳ سال پس از تاریخ ثبت برند، نسبت به آن اعتراض نمایند.

اعتراض به رد درخواست ثبت از سمت اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت پیش از پذیرش درخواست ثبت وظیفه دارد رسیدگی کند که آیا درخواست ثبت براساس اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علائم ممنوعه نیست و نیز شباهتی با برندهای ثبت شده ی قبلی ندارد. اگر تشخیص دهد که علامتی شرایط لازم برای ثبت را ندارد اختیار دارد که تقاضای ثبت برند را رد کند. برای حفظ حقوق افراد در برابر تصمیمات اداره ی ثبت، بخش آخر ماده ی ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر کرده است: در صورتی که درخواست ثبت رد شود دلایل رد باید صریحاَ ذکر شود.

دیدگاه خود را بنویسید