تعیین نام برای شرکت

پرسش:

آیا نام تعیین شده برای شرکت در موضوع آن محدودیت ایجاد می نماید؟

 

پاسخ:

خیر، هیچ نوع محدودیتی ایجاد نمی نماید، اما بهتر است دقت شود نام انتخابی بامسما و با معنی باشد تا در تبلیغ موضوع شرکت نیز موثر گردد به عنوان مثال، شرکتی که به کارهای ساختمانی مشغول است بهتر است نامهایی مانند سازه سازان ، برج سازان، انبوسازان و .. انتخاب نماید اما اینطور نیست که اگر نام دیگری انتخاب نمود، قادر به انجام موضوع غیرمرتبط با نام شرکت نباشد و حتی ممکن است یک شرکت بدون محدودیت و با موضوعات مختلف و چند منظوره (اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی و..) به ثبت رسیده و فعالیت نماید .

تعیین نام برای شرکت
به این مطلب امتیاز دهید